Meny
Tilbake

I 1980 tok Torleiv Høien dr. philos. - graden ved Universitetet i Bergen på en avhandling om dysleksi. I 1983 disputerte han for fil.dr.-graden ved Linköpings Universitet på en avhandling om faktorer som påvirker den auditive persepsjonen. Høien har praksis fra arbeid i grunnskolen og som skolepsykolog. Han har undervist og forsket ved Lærerhøgskolen i Stavanger, senere Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Stavanger. Han spilte en avgjørende rolle ved etableringen av 2. avdeling og hovedfag i spesialpedagogikk ved Stavanger lærerhøgskole.

Høien tok initiativ til etableringen av Senter for leseforsking, opprettet i 1989 ved Høgskolen i Stavanger og var i ti år senterets leder. Han etablerte Stiftelsens Dysleksiforsking og var i 15 år direktør for stiftelsen.

Høien har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og bøker om lesevansker og dysleksi. Han har òg vært faglig veileder for flere doktorander. Høien har vært professor II i psykologi ved Universitetet i Bergen.
Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Kongen utnevnte i 9. mai 2007 Høien til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «innsats innenfor fagområdet dysleksi.