Meny

Ved sertifisering brukes diagnostisk rapport.

Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres. Etter innsending redigeres navnet tilbake.

Diagnostisk rapport sendes med posten til Logometrica sammen med profil rapport, forside til rapport og indikatorskjema til Logometrica.

Hvis dere er to, og maksimalt to, som samarbeider om én rapport, legger hver av dere ved egen forside til rapporten.