Meny
Tilbake

Innsending av sertifiseringsrapport

Alle som skal sertifisere seg skal bruke malen Diagnostisk rapport som ligger i Logos. Vi minner om at alle persondata må anonymiseres før rapporten innsendes. Dette kan enkelt gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før de ulike rapportene genereres. Etter innsendingen redigeres elevens navn tilbake.

Den ferdige rapporten sendes sammen med testprotokollene (profilrapport og detaljert rapport), forside til sertifiseringsrapporten og indikatorskjemaet til Logometrica. Både indikatorskjema og forside finner du i menyen til høyre, under Sertifiseringsdokument.

Kontroller at følgende opplysninger er oppgitt: navn, telefon-/mobilnummer, kurssted og kursdato. Hvis to personer samarbeider om en rapport, skal det sendes inn 2 forsider. Det er imidlertid ikke lov å være flere enn to avsendere på den samme rapporten.

NB! En kan ikke benytte resultater fra trinn 2 i sertifiseringen.

Tilbakemelding på sertifiseringsrapport

Med hensyn til tilbakemeldingene på sertifiseringsrapportene, så blir disse vurdert som godkjent eller ikke godkjent. Frist for innlevering av sertifiseringsrapport er 5 mnd. fra kursdato.

Rapporter som ikke blir godkjent, kan etter revidering bedømmes på nytt mot et gebyr på kr. 500,- (eks.moms).

Gebyr ved forsinket innlevert rapport er kr. 300,-.