Meny

Ved sertifisering brukes diagnostisk rapport. Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres. Etter innsendingen redigeres navnet tilbake.

Diagnostisk rapport sendes Logometrica sammen med profil rapport, forside til rapport og indikatorskjema til Logometrica. Hvis to samarbeider om én rapport, sender hver av dere forside til rapport.